Log ind
Länder
Kan du se, at postkortene på billedet kommer fra hvert af de tysktalende lande? Og kender du de ting, der er på postkortene?

Her kan du blive meget klogere på Tyskland, Østrig og Schweiz.