Log ind
tysk5-7.gyldendal.dk
ISBN: 978-87-625-1108-8
© 2015 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra tysk5-7.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.


Forlagsredaktion
Louise Berg Nielsen

Redaktionsassistent
Inger Friis Leire

Forfattere
Anne Grete Egede Andersen, Charlotte Christensen, Kihmie Engedal, Pia Grau, Jette Kock, Poul Kok, Signe Matthiessen, Susanne Ries, Susanne Nielsen, Maria Frantzen Sanko, Laura Severinsen, Mette Sønderskov

Teknisk tilrettelæggelse og udvikling
Gyldendal Web

Grafisk design
Miss Lotion

Illustrationer
Miss Lotion, Jeanette Thorup, Lykke Petersen, Pernille Lykkegaard, Gyldendals Billedarkiv, Jon Ranheimsæter, Colourbox, Istock, Mette Jeppesen (Tanke-streger), Kim Dalsgaard

Video
Mette Jeppesen (Tanke-streger)/Gyldendal Web

Indtaling
Lidell Studios og Nordquist Productions AB

Sproglig konsulent
Eva Maria Weermann, Textmedia

Gyldendal A/S, København
Klareboderne 3, 1001 København K
Telefon: 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
www.gyldendal-uddannelse.dk