Log ind
Sprache
Sprache er tredelt og lader eleverne arbejde med det tyske sprog på tre forskellige niveauer, nemlig på ord-, sætnings- og tekstniveau.
Wort 
Eleverne kan her arbejde med ordfelter inden for nære og grundlæggende emner, som der også arbejdes med i Themen. Til hvert område hører digitale, selvrettende opgaver og spil-lignende aktiviteter, og under LehrerIn findes forslag til aktiviteter, der fokuserer mere på bevægelse og kreativitet.
Satz
Grammatikken tager i høj grad udgangspunkt i grammatiske fænomener, som kan betegnes som betydningsbærende, som fx førnutid til at kunne udtrykke fortid eller brugen af kendeord til at udtrykke bestemthed.

I de fleste tilfælde er fokus på, at eleverne lærer at afkode og forstå det grammatiske fænomen, og ikke at de skal kunne omsætte den grammatiske viden til fejlfri sprogproduktion.
Der er også mulighed for en induktiv tilgang til grammatikken, idet der på hvert opslag er en tekst, som eleverne kan bruge til egne iagttagelser og hypoteser om det tyske sprog.

Desuden inddrages elevenes sproglige viden om både dansk og engelsk, for at eleverne kan koble de nye informationer om tysk til deres allerede eksisterende viden.

Til alle grammatiske områder er der både selvrettende træningsopgaver og forslag til øvelser, hvor kreativitet, kommunikation og bevægelse er i fokus. Der er ligeledes en kort introduktion til læreren samt forslag til progression.
Text
Eleverne finder skrivehjælp til relevante genrer, fx postkort, invitationer og digte, som eleverne skal arbejde med i undervisningsforløbene.
Her er oplistet formuleringer, som eleverne kan tilpasse og gøre til deres egne, samt eksempler på tekster.