Log ind
Themen
Themen indeholder didaktiserede undervisningsforløb, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning. Forløbene er målrettet de tre klassetrin for at sikre en meningsfuld progression, men kan selvfølgelig bruges på anden vis for at tilgodese den enkelte klasses behov. Fremfor at angive klassetrinene 5.-7. klasse, bruges niveauerne Stufe 1, Stufe 2 og Stufe 3

Forløbene fokuserer på det nære, og der er i hvert forløb mulighed for, at eleverne igennem forskellige typer af aktiviteter bliver sikre i brugen af de nye ord og vendinger.

Forløbenes opbygning
Hvert forløb indledes på forsiden af en kort introduktion til emnet og elevhenvendte mål. Her ligger også en forløbsforside, som eleverne kan bruge i deres mappe, og en ordliste, hvor eleverne kan noterer forløbets vigtigste ord og vendinger.

Forløbene er grupperet i højremenuen, hvor ikonerne angiver opslagets materialetype, fx video, tekst eller billede. Hvert opslag består af et materiale og tilhørende opgaver.

Opgaveformuleringerne i forløbene er på tysk. Alle har en overskrift, som fx Hören, Spielen, Lesen, hvoraf de fleste er transparente. Sproget til eleverne er holdt så simpelt som muligt, da læreren kan finde en udførlig beskrivelse af opgaverne i lærervejledningen.
Alle opgaver med overskriften Üben er digitale, selvrettende opgaver.

Hvert forløb afrundes med en opsamlende opgave under Das habe ich gelernt!

Opslaget LehrerIn kan kun ses af læreren, og herfra kan forløbets lærervejledning samt alle pdf'er, der indgår i forløbet, printes. I lærervejledningen er færdigheds- og vidensmål oplistet, og der er desuden også forslag til læringsmål, temaets centrale ordforråd og en vejledende angivelse af forløbets varighed. 

Ikoner
Aktiviteter
Evaluering
Lærervejledning (kun synligt for læreren)
Tekst
Tekst med lyd
Film
Billede, tegneserie
Lyd
Interaktivt materiale
 Opslag med informationer og opgaver (Sprache)
Organisationsformer

 Individuel aktivitet
 Paraktivitet
 Gruppeaktivitet

 Klasseaktivitet