Log ind

Om fagportalen

Digital undervisning til tysk i 5.-7. klasse
tysk5-7.gyldendal.dk er et komplet, digitalt undervisningsmateriale til tysk på mellemtrinnet. Her findes færdige undervisningsforløb, der er lige til at gå til. Fokus er på elevernes tilegnelse af et basalt ordforråd, og det digitale medie udnyttes, så eleverne møder det tyske sprog og de tysktalende lande på forskellig vis. Fagportalen indeholder færdige undervisningsforløb med varierede opgaveforslag, der har til formål at fremme elevernes forståelse for det tyske sprog, og der er rig mulighed for leg og bevægelse i undervisningen.
Themen
Themen indeholder klassetrinsopdelte forløb, hvor eleverne gennem sange, videoer, lyd, billeder og tekster tilegner sig et ordforråd, der gør, at de kan tale om de nære ting, fx Freizeit og Familie, og senere også om kendte emner som eksempelvis Märchen. Forløbene indeholder både digitale opgaver og opgaver, der løses uden brug af computer. Til hvert forløb er en udførlig lærervejledning med bl.a. læringsmål og forslag til inddragelse af fagportalens øvrige materialer.
Sprache
Sprache er tredelt, og eleverne kan arbejde med tysk på ord-, sætnings- og tekstniveau. Her er selvrettende træningsopgaver, kommunikative aktiviteter og videoer, der giver eleverne en forståelse for enkelte grammatiske fænomener.
Mediathek
I fagportalens Mediathek findes varierede materialer, der kan bruges som supplement i temaforløbene eller i lærerens egne forløb, som kan opbygges via mit|Gyldendal.
Länder
Under Länder møder eleverne de tysktalende lande. Her findes videoer og letlæselige informationer inden for relevante kategorier som fx Traditionen, Natur og Essen. Her er også opgaveforslag, hvor eleverne opfordres til at bruge informationerne til forskellige former for sammenligninger med egen kultur.